Thi tuyển chức danh lãnh đạo tại TP.HCM: Nhiều vị trí không có thí sinh dự thi

Cập nhật 05/4/2023, 13:04:17

Trong lần đầu thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, có nhiều vị trí số lượng ứng viên đăng ký rất đông nhưng cũng có vị trí cũng không có thí sinh đăng ký hoặc chỉ có 1 thí sinh đăng ký dự thi.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa báo cáo UBND TP.HCM về kết quả tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Cụ thể trong năm 2022, thành phố cần tuyển 16 chức danh lãnh đạo, quản lý tại 7 đơn vị. Trong lần đầu thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, có nhiều vị trí số lượng ứng viên đăng ký rất đông nhưng cũng có vị trí cũng không có thí sinh đăng ký hoặc chỉ có 1 thí sinh đăng ký dự thi.

Cụ thể, Sở Y tế đã thi tuyển được Giám đốc Bệnh viện Mắt. Sở Giáo dục – Đào tạo thi tuyển được Phó hiệu trưởng trường THPT An Nhơn Tây, trường THPT Quang Trung, trường THPT An Nghĩa.

UBND huyện Hóc Môn thi tuyển được Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị và Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên – Môi trường. UBND Quận 1 đã hoàn thành thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị.

Sở Công Thương hoàn thành thi tuyển 4 chức danh: Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường; Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức, cán bộ; Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý thương mại; Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thành phố.

UBND TP Thủ Đức cần tuyển 2 chức danh, trong đó đã hoàn thành thi tuyển Trưởng phòng Phòng Tư pháp. Tuy nhiên vị trí Giám đốc Trung tâm Thể dục, thể thao chỉ có 1 thí sinh đăng ký và UBND TP Thủ Đức đã có văn bản báo cáo không tổ chức thi tuyển chức danh này.

Tương tự, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cần tuyển 2 chức danh, trong đó chức danh Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thành phố có 4 thí sinh đủ điều kiện dự thi và đang chuẩn bị tổ chức thi vòng 1.

Tuy nhiên, chức danh Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế – xã hội thành phố, mặc dù được UBND TP.HCM chấp thuận cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ngoài phạm vi thành phố quản lý được tham gia thi tuyển nhưng cũng không có thí sinh nộp hồ sơ dự thi./.


Lượt xem: 2

Trả lời