Thi tốt nghiệp THPT 2023: Không được mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi

Cập nhật 29/3/2023, 07:03:31

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được áp dụng trong kỳ thi năm nay có một số điểm điều chỉnh so với năm ngoái.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo thông tư này, thí sinh không được phép mang các loại máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được áp dụng trong kỳ thi năm nay có một số điểm điều chỉnh so với năm ngoái. Trong đó, đáng chú ý là dự thảo quy định, thí sinh được đăng ký dự thi trực tuyến hoặc đăng ký dự thi trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12.

Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí. Như vậy, Quy chế năm nay đã bãi bỏ quy định đã áp dụng liên tục nhiều năm qua là cho phép thí sinh mang các loại máy ghi âm, ghi hình có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem, không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị khác hỗ trợ.

Thông tư này cũng bổ sung thêm một số đối tượng thuộc diện cộng 0,25 và 0,5 điểm ưu tiên; điều chỉnh một số nội dung liên quan đến hội đồng ra đề thi; in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi tại Hội đồng thi; làm thủ tục dự thi cho thí sinh; Ban làm phách bài thi tự luận và điểm ưu tiên…/.


Lượt xem: 3

Trả lời