Tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển

Cập nhật 12/5/2022, 06:05:25

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển với các tỉnh thành.

Vừa qua từ ngày 27/4 đến 6/5/2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Tiền Giang, Trà Vinh và Hải đoàn Biên Phòng 18.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, Hải đoàn Biên phòng đã thống nhất nội dung, biện pháp phối hợp. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trao đổi thông tin, thông báo tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, phòng chống tội phạm, vi phạm; phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển trọng điểm về an ninh chủ quyền, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên biển. Phối hợp xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho nhân dân khu vực biển giới, hải đảo, ngư dân làm ăn trên biển, phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng chống khai thác IUU đối với các tàu cá thuộc khu vực, địa bàn các đơn vị quản lý. Phối hợp tiếp nhận, sử dụng nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự được huy động tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phối hợp trong các tình thế cấp thiết, trường hợp khác.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa bàn hoạt động của từng đơn vị theo quy định, khi có đề nghị được hỗ trợ thì chỉ huy hai đơn vị phải linh hoạt, kịp thời phối hợp, chủ động xử lý những tình huống xảy ra, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo, an ninh chính trị, trật tự, an toàn trên biển.

Quán triệt, thực hiện Quyết định số 1059 ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số 8692 ngày 12/8/2019 của Bộ Quốc phòng về Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023; Kế hoạch thực hiện của Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển hàng năm và sự hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án.

Nhiệm vụ của đơn vị đặt ra yêu cầu ngày càng cao; lực lượng, phương tiện thường xuyên hoạt động phân tán; biên chế tổ chức còn thiếu so với quy định; hậu phương gia đình của cán bộ, chiến sĩ phần lớn còn khó khăn. Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Phổ biến giáo dục pháp luật ngày từ đầu năm; Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật chủ động xây dựng kế hoạch, phân công các tập thể, cá nhân tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Chủ động phối hợp với các địa phương, báo, đài xây dựng Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó đã góp phần quan trọng xây dựng tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn; giữ vững ổn định chính trị xã hội, củng cố “Thế trận lòng dân“, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

[Hình ảnh] Thượng tá Nguyễn Minh Khánh, Phụ trách Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển tại một số tỉnh thành:

Tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển - Ảnh 1.
Tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển - Ảnh 2.
Tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển - Ảnh 3.

Lượt xem: 10

Trả lời