Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần sửa đổi các quy định về PCCC theo hướng linh hoạt

Cập nhật 13/6/2023, 07:06:41

Tại cuộc họp với các Bộ và cơ quan liên quan về sửa đổi hoàn thiện, các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, diễn ra chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị phân loại hơn 38.000 cơ sở hiện hữu còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy.

Báo cáo của Bộ Công an tại cuộc họp cho thấy: Hiện có trên 38.000 cơ sở hiện hữu đã đưa vào sử dụng còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở thời điểm đưa vào hoạt động. Các vi phạm chủ yếu về kiến trúc, kết cấu xây dựng của công trình đã thi công xây dựng như: thoát nạn, khoảng cách an toàn PCCC, bậc chịu lửa, đường, bãi đỗ xe chữa cháy… Các công trình này buộc phải sửa chữa khắc phục.

Trước tình hình này, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ xây dựng tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện Dư thảo Nghị quyết của Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động đầu tư, xây dựng theo từng đối tượng, loại hình cơ sở hiện hữu. Tính đến ngày 10/6, Bộ xây dựng đã nhận được ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết của 13/22 bộ ngành, cơ quan trung ương. Dự kiến, Nghị quyết trình Chính phủ vào cuối tuần này.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: nhiều đối tượng, loại hình cơ sở hiện hữu còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy mà không có hướng dẫn, không đưa vào tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, khi áp dụng các quy định về phòng cháy chữa cháy còn máy móc giữa các đối tượng vi phạm PCCC có nguy cơ cao và những đối tượng ít nguy cơ. Do đó, cần sửa đổi các quy định về PCCC theo hướng linh hoạt, không nặng về hành chính, nhưng đảm bảo hiệu quả.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, tại Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Xây dựng theo thẩm quyền ban hành các hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn chung, phân loại 38.000 cơ sở hiện hữu còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy cần khắc phục thành các đối tượng cụ thể như: nhóm ít nguy cơ, nhóm có tính chất phức tạp và nhóm rất phức tạp…và có hướng dẫn thực hiện cụ thể; giao bộ Công an, Cục cảnh sát PCCC và các sở công an địa phương tiến hành kiểm tra, thanh tra xử lý hành chính và giám sát các cơ sở đó thực hiện những biện pháp khắc phục bổ sung.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị: “Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn chung cho các đối tượng hiện hữu này, phân loại ra, và căn cứ đó để Bộ Công an yêu càu các biện pháp khắc phục bổ sung. Nghị quyết của Chính phủ ra như vậy. Về lâu dài, Nghị quyết nếu cần thiết thì các đồng chí giao cho sự phân cấp tốt hơn, phân cấp thẩm duyệt, phân cấp về kiểm tra, phân cấp giữa Bộ Công an, cục PCCC với các sở, ghi trong nghị quyết luôn để có căn cứ thực hiện. Giao trách nhiệm cho địa phương tại Nghị quyết”./.


Lượt xem: 2

Trả lời