Nhìn lại những giải pháp gỡ nút thắt về thuốc và vật tư y tế

Cập nhật 22/3/2023, 07:03:12

Cùng với hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 30 và Nghị định 07, Bộ Y tế đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở y tế; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách trong giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế.

Sau những giải pháp gỡ rối cấp bách các “nút thắt” về đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, các bệnh viện đã đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế… và khôi phục nhiều hoạt động từng bị gián đoạn. Tại Bệnh viện Việt Đức, sau 2 tuần gián đoạn các ca mổ phiên, chỉ ưu tiên ca cấp cứu do thiếu vật tư, hoá chất, bệnh viện đã mổ trở lại như bình thường. Bệnh viện Bạch Mai cũng đã giải quyết được những vấn đề cấp bách, đồng thời rà soát các máy móc “đắp chiếu” để đưa trở lại sử dụng.

Theo Bộ Y tế, sau khi các giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý, cụ thể, Quốc hội đã thông qua Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, nhiều nội dung liên quan tới đổi mới cơ chế tài chính sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập của các cơ sở y tế thời gian qua. Cùng với đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 80/2023/QH15, cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực trong giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024 được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024. Nhờ vậy, ngay trong tháng 2/2023, Bộ Y tế đã gia hạn giấy phép lưu hành của gần 10.000 thuốc, đảm bảo nguồn cung, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cung ứng thuốc trên thị trường.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi Luật Đấu thầu và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT; phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi Luật Giá, Nghị định số 29/NĐ-CP, Nghị định số 151/NĐ-CP; Thông tư số 58/2016/TT-BTC; Thông tư số 277/2016/TT-BTC và Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016…

Bộ Y tế quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường xử lý, giải quyết việc đăng ký lưu hành, gia hạn đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; đẩy nhanh tiến độ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành theo quy định tại Luật Dược; ban hành các Thông tư liên quan đến công tác đăng ký thuốc, đẩy mạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt với các quy định về hồ sơ gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc; đã tổ chức thêm các đơn vị thẩm định độc lập tại các trường đại học y, dược để đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ cấp phép; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành về đảm bảo cung ứng thuốc, đặc biệt các thuốc hiếm, khó khăn về nguồn cung.

Qua đó đã giúp các cơ sở khám chữa bệnh nắm được thông tin về nguồn cung thuốc, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm tập trung thuốc quốc gia, đàm phán giá. Vấn đề giá thuốc kê khai, kê khai lại đối với các mặt hàng do tăng giá khách quan cũng được điều chỉnh. Đồng thời, thực hiện phân cấp toàn diện phê duyệt thẩm quyền quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế trực thuộc Bộ.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai cho rằng, sau những giải pháp tình thế theo Nghị quyết 30 và Nghị định 07, trong xây dựng Luật Đầu thầu phải bao gồm giải pháp lâu dài, bền vững cho lĩnh vực y tế, khi đầu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế… là những mặt hàng đặc thù.

“Chúng tôi đã đề nghị có một chương riêng trong Luật Đấu thầu đối với vấn đề mua sắm, đấu thầu, thuốc, vật tư y tế… chứ không quy thành mặt hàng chung như hàng hóa thông thường. Trong Nghị quyết 30 cũng đã giao cho các Bộ, ngành xây dựng những văn bản pháp quy một cách căn cơ và đây chính là những biện pháp về lâu dài trong công tác quản lý mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, thiết bị, hóa chất… của ngành y tế”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh./.

 VOV.

Lượt xem: 1

Trả lời