Linh hoạt nhưng không hợp thức hóa sai phạm về phòng cháy chữa cháy

Cập nhật 11/5/2023, 08:05:05

“Linh hoạt trong quá trình thiết kế quy chuẩn trong phòng cháy chữa cháy bảo đảm tính khả thi nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn, không hợp thức hoá sai phạm”.

Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với các bộ, ngành và một số địa phương về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 220 về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác PCCC.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, vướng mắc chủ yếu về phòng cháy chữa cháy thời gian qua là các công trình hiệu hữu có vi phạm về PCCC được thi công, xây dựng và khai thác sử dụng trong nhiều giai đoạn mà không được thông báo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn, xử lý; số lượng cơ sở vi phạm thuộc diện không thẩm duyệt về PCCC chiếm tỷ trọng lớn (66,2%).

Đối với các công trình xây mới hoặc cải tạo sửa chữa gặp vướng mắc trong chuyển tiếp đối với các công trình đang trong giai đoạn thiết kế, góp ý hoặc thẩm duyệt về PCCC. Đáng chú ý, vướng mắc trong áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC về: sơn chống cháy, giới hạn chịu lửa của bộ phận lợp mái, vật liệu hoàn thiện, cải tạo sửa chữa, yêu cầu của quy chuẩn tiêu chuẩn quá cao…

Trước các vướng mắc này, các ý kiến tại cuộc họp đề nghị cơ quan quản lý nhà nước tăng cường hơn nữa công tác xã hội hóa công tác kiểm định đối với phương tiện thiết bị PCCC vật liệu, cấp chứng chỉ kiểm định; Với các tiêu chuẩn quy chuẩn mới được ban hành chỉnh sửa và đưa vào áp dụng như hiện nay, cần thu thập ý kiến của các nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng để xem xét sửa đổi với các quy định chưa phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, cần có “sổ tay” hướng dẫn bảo đảm tính thống nhất cách hiểu trong áp dụng các quy định về PCCC.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định 136 theo hướng giảm đối tượng thực hiện thủ tục thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đối với các nhà các công trình hiện hữu đang hoạt động theo hướng tăng cường vai trò trách nhiệm hướng dẫn của cơ quan quản lý PCCC các địa phương. Ban hành quy định cụ thể và hướng dẫn về điều kiện và phương tiện PCCC cho nhà ở, đặc biệt là nhà ở kết hợp với kinh doanh sản xuất theo quy định tại Luật PCCC sửa đổi bổ sung năm 2013.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Qua các ý kiến đã nhận diện ra được những vướng mắc về các quy định pháp luật. Do đó cần tiếp tục rà soát công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy; ban hành quy định có tính pháp lý, nghiêm ngặt hơn để làm căn cứ cho quy hoạch và loại trừ những nguồn là nơi có thể gây ra rủi ro về cháy nổ, tách bạch với khu dân cư.

Các bộ, ngành khẩn trương chuẩn bị dự thảo nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ vướng mắc về quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC đối với các công trình hiện hữu, xây dựng mới nghiêm ngặt, phù hợp, an toàn. Linh hoạt trong quá trình thiết kế quy chuẩn bảo đảm tính khả thi nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn, không hợp thức hoá sai phạm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị tư vấn, doanh nghiệp, hiệp hội cần chủ động hơn nữa trong việc tham gia vào quá trình xây dựng, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC phù hợp với điều kiện thực tế./.

VOV.


Lượt xem: 2

Trả lời