Lễ hội Xuân hồng 2021: Hiến máu an toàn – Đừng ngại COVID

Cập nhật 04/3/2021, 13:03:30

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIV năm 2021 diễn ra từ ngày 1 – 7/3/2021 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và 3 điểm hiến máu cố định.

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIV năm 2021 do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội phối hợp tổ chức. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thay vì chỉ tổ chức hiến máu trong ít ngày tại một địa điểm, Lễ hội Xuân hồng được tổ chức kéo dài tại nhiều địa điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người đến tham gia hiến máu, đảm bảo giãn cách cũng như tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 1 – 7/3/2021 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và 3 điểm hiến máu cố định (26 Lương Ngọc Quyến, 132 Quan Nhân và số 10, ngõ 122 đường Láng). Với thông điệp “Hiến máu an toàn – Đừng ngại COVID”, sự kiện năm nay dự kiến vận động được trên 4.000 đơn vị máu.

[ẢNH] Lễ hội Xuân hồng 2021: Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID - Ảnh 1.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2021.

[ẢNH] Lễ hội Xuân hồng 2021: Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID - Ảnh 2.

Khu vực khám sàng lọc cho người tham gia hiến máu tình nguyện.

[ẢNH] Lễ hội Xuân hồng 2021: Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID - Ảnh 3.

Các mẫu của người tham gia hiến máu tình nguyện sẽ được xét nghiệm trước khi cung cấp cho các đơn vị sử dụng máu.

[ẢNH] Lễ hội Xuân hồng 2021: Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID - Ảnh 4.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2021.

[ẢNH] Lễ hội Xuân hồng 2021: Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID - Ảnh 5.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2021.

[ẢNH] Lễ hội Xuân hồng 2021: Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID - Ảnh 6.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2021.

[ẢNH] Lễ hội Xuân hồng 2021: Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID - Ảnh 7.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2021.

[ẢNH] Lễ hội Xuân hồng 2021: Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID - Ảnh 8.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2021.

[ẢNH] Lễ hội Xuân hồng 2021: Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID - Ảnh 9.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2021.

[ẢNH] Lễ hội Xuân hồng 2021: Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID - Ảnh 10.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2021.

[ẢNH] Lễ hội Xuân hồng 2021: Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID - Ảnh 11.

Khu vực xét nghiệm mẫu cho người tham gia hiến máu.

[ẢNH] Lễ hội Xuân hồng 2021: Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID - Ảnh 12.

Khu vực lấy mẫu xét nghiệm cho người đến hiến máu tình nguyện.

[ẢNH] Lễ hội Xuân hồng 2021: Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID - Ảnh 13.

Tình nguyện viên hướng dẫn người đến hiến máu đăng ký hiến máu tình nguyện.

Theo VTV


Lượt xem: 13

Trả lời