Khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn trong thực hiện Đề án 06

Cập nhật 05/4/2023, 07:04:00

Hiện vẫn còn 8 cơ sở dữ liệu ngành của 6 Bộ, ngành chưa thực hiện kết nối, chia sẻ; chưa thực hiện đồng bộ dữ liệu mới phát sinh sau khi kết nối vẫn còn phân tán.

Chiều 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành về tình hình thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Theo báo cáo của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, hiện còn 5 Bộ ngành chưa hoàn thành rà soát, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để chuyển đổi quy trình, phương thức thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ trực tiếp sang môi trường điện tử.

Trong tổng số 48 Thông tư, Quyết định, Văn bản pháp luật của 16 Bộ, ngành quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, xác nhận thông tin nơi cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính… mới chỉ có Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động sửa đổi, bổ sung. Tại nhiều địa phương, cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính chưa nhận thức được việc phải khai thác, sử dụng thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Khảo sát về thông tin và truyền thông tại 9 địa phương cho thấy, giao diện cổng dịch vụ công còn phức tạp, thanh toán trực tuyến còn hạn chế. Các trường thông tin có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được tự động điền vào biểu mẫu, chưa tái sử dụng các thông tin công dân khi giải quyết thủ tục hành chính. Hiện vẫn còn 8 cơ sở dữ liệu ngành của 6 Bộ, ngành chưa thực hiện kết nối, chia sẻ; chưa thực hiện đồng bộ dữ liệu mới phát sinh sau khi kết nối; dữ liệu một số Bộ, ngành đang phân tán tại địa phương, chưa tập trung về Trung ương…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện Đề án 06. Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để đẩy nhanh việc rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của các Bộ trưởng, trưởng ngành.

Về việc bảo đảm nguồn nhân lực khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ xây dựng đề án cụ thể, về tập huấn, đào tạo, tổ chức bộ máy cán bộ, công chức nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để triển khai Đề án 06 tại địa phương; ban hành hướng dẫn về lưu trữ hồ sơ khi giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương dự báo chi tiết về yêu cầu hạ tầng, thiết bị, máy móc bảo đảm tính đồng bộ, khả năng tương thích của phần mềm, hệ thống khi vận hành hệ thống xuyên suốt từ Trung ương xuống đến cấp tỉnh, huyện, xã; đồng thời từng Bộ ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm đầu tư, mua sắm bảo đảm triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình, kế hoạch, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin./.


Lượt xem: 2

Trả lời