Đường phố Hà Nội lộng lẫy đón Giáng sinh

Cập nhật 17/12/2017, 16:12:02

Còn 1 tuần nữa mới đến Giáng sinh nhưng ở nhiều nơi trên các con phố của Hà Nô%3ḅi, không khí đã rất náo nhiệt.

duong pho ha noi long lay don giang sinh hinh 1

duong pho ha noi long lay don giang sinh hinh 2

duong pho ha noi long lay don giang sinh hinh 3

duong pho ha noi long lay don giang sinh hinh 4

duong pho ha noi long lay don giang sinh hinh 5

duong pho ha noi long lay don giang sinh hinh 6

duong pho ha noi long lay don giang sinh hinh 7

duong pho ha noi long lay don giang sinh hinh 8

duong pho ha noi long lay don giang sinh hinh 9

duong pho ha noi long lay don giang sinh hinh 10

duong pho ha noi long lay don giang sinh hinh 11

duong pho ha noi long lay don giang sinh hinh 12

duong pho ha noi long lay don giang sinh hinh 13

duong pho ha noi long lay don giang sinh hinh 14

duong pho ha noi long lay don giang sinh hinh 15

duong pho ha noi long lay don giang sinh hinh 16

Share on FacebookShare on Google+Digg thisTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Lượt xem: 7

Trả lời