Điệu xòe Mường Lò: “Đặc sản” của du lịch Yên Bái

Cập nhật 11/1/2019, 09:01:33

Suốt một thập kỷ qua, đồng bào Thái ở Mường Lò (Yên Bái) đã nghiên cứu và phục dựng 6 điệu xòe cổ, xây dựng được gần 50 đội xòe nòng cốt.

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 1

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 2

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 3

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 4

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 5

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 6

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 7

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 8

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 9

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 10

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 11

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 12

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 13

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 14

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 15

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 16

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 17

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 18

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 19

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 20

dieu xoe muong lo: "dac san" cua du lich yen bai hinh 21


Lượt xem: 7

Trả lời