Đặc sắc Lễ hội đua bò Bảy núi tỉnh An Giang

Cập nhật 08/10/2018, 22:10:41

Lễ Hội đua bò Bảy Núi lần thứ 25 được diễn ra tại sân đua Chùa Thơ Mít, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

anh: dac sac le hoi dua bo bay nui tinh an giang hinh 1

anh: dac sac le hoi dua bo bay nui tinh an giang hinh 2

anh: dac sac le hoi dua bo bay nui tinh an giang hinh 3

anh: dac sac le hoi dua bo bay nui tinh an giang hinh 4

anh: dac sac le hoi dua bo bay nui tinh an giang hinh 5

anh: dac sac le hoi dua bo bay nui tinh an giang hinh 6

anh: dac sac le hoi dua bo bay nui tinh an giang hinh 7

anh: dac sac le hoi dua bo bay nui tinh an giang hinh 9

anh: dac sac le hoi dua bo bay nui tinh an giang hinh 10

anh: dac sac le hoi dua bo bay nui tinh an giang hinh 11

anh: dac sac le hoi dua bo bay nui tinh an giang hinh 12

anh: dac sac le hoi dua bo bay nui tinh an giang hinh 13

anh: dac sac le hoi dua bo bay nui tinh an giang hinh 14


Lượt xem: 15

Trả lời