Chuẩn bị tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19

Cập nhật 12/5/2022, 06:05:12

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành; Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur và các đơn vị liên quan về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2.

Đối tượng tiêm mũi 4 gồm:

– Người từ 50 tuổi trở lên

– Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng

– Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến dầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp

Vaccine và khoảng cách tiêm:

– Vaccine mRNA của Pfizer, Moderna, Astrazeneca

– Cùng loại với mũi 3

– Khoảng cách ít nhất là 4 tháng sau mũi 3

– Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 sẽ trì hoãn 3 tháng sau khi mắc

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm mũi 4.

Sở Y tế các điạ phương đề xuất nhu cầu vắc xin tiêm mũi 4 gửi Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý trước 25/5, sau đó, các Viện tổng hợp gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trước ngày 30/5.

Theo VTV


Lượt xem: 6

Trả lời