Ảnh: Dân thành phố Sơn La khốn khổ vì mất nước dài ngày

Cập nhật 14/11/2017, 14:11:20

10 ngày qua, gần 5 vạn dân trên địa bàn thành phố Sơn La bị cắt nước sinh hoạt do nguồn nước bị ô nhiễm từ việc sơ chế cà phê đầu nguồn.

anh: dan thanh pho son la khon kho vi mat nuoc dai ngay hinh 1

anh: dan thanh pho son la khon kho vi mat nuoc dai ngay hinh 2

anh: dan thanh pho son la khon kho vi mat nuoc dai ngay hinh 3

anh: dan thanh pho son la khon kho vi mat nuoc dai ngay hinh 4

anh: dan thanh pho son la khon kho vi mat nuoc dai ngay hinh 5

anh: dan thanh pho son la khon kho vi mat nuoc dai ngay hinh 6

anh: dan thanh pho son la khon kho vi mat nuoc dai ngay hinh 7

anh: dan thanh pho son la khon kho vi mat nuoc dai ngay hinh 8

anh: dan thanh pho son la khon kho vi mat nuoc dai ngay hinh 9

anh: dan thanh pho son la khon kho vi mat nuoc dai ngay hinh 10

anh: dan thanh pho son la khon kho vi mat nuoc dai ngay hinh 11

anh: dan thanh pho son la khon kho vi mat nuoc dai ngay hinh 12

anh: dan thanh pho son la khon kho vi mat nuoc dai ngay hinh 13

Theo VOV

Share on FacebookShare on Google+Digg thisTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Lượt xem: 6

Trả lời