Tỷ lệ cử tri đi bầu cử Quốc hội Campuchia năm 2023 cao hơn so với năm 2022

Cập nhật 24/7/2023, 08:07:10

Tính đến chiều 23/7, theo thống kê tạm thời, số cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2023 là 8.177.053, bằng 84,21% số cử tri đã đăng ký – cao hơn cả năm 2022 và 2018.

Trong thông điệp gửi tới người dân Campuchia vào chiều tối 23/7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, mặc dù có thế lực kêu gọi người dân Campuchia không đi bầu cử hay gạch bỏ phiếu bầu nhằm phá hoại cuộc bầu cử lần này, nhưng theo kết quả tạm thời đến nay số lượng cử tri đi bỏ phiếu đã đạt khoảng 84,21%, và số lượng sẽ có thể tiếp tục tăng lên.

Thủ tướng Hun Sen cũng đề nghị Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia phân loại các phiếu “không hợp lệ bình thường” và các phiếu không hợp lệ “cố tình” như lời xúi giục của một số nhóm muốn phá hoại cuộc bầu cử ở Campuchia. Thủ tướng Hun Sen đề nghị những người liên quan đến phong trào phá hoại bầu cử ra đầu thú ngay lập tức.

Theo Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia, theo kết quả tạm thời tính đến chiều nay, số cử tri đi bỏ phiếu là 8.177.053, bằng 84,21% số cử tri đã đăng ký, cao hơn cả năm 2022 và 2018.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI ngày 29/7/2018, có 6.956.900 cử tri đã đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 83,02% trên tổng số 8.380.217 cử tri đăng ký.

Trong Cuộc bầu cử Hội đồng xã/Sangkat lần thứ 5 vào năm 2022, 7.394.427 cử tri đã đi bỏ phiếu, tương đương 80,32% trong tổng số 9.205.681 cử tri đã đăng ký.

Từ 7h sáng 23/7, toàn bộ 23.789 điểm bỏ phiếu thuộc 25 khu vực bầu cử trên khắp đất nước Campuchia đã chính thức mở cửa, đón hơn 9,7 triệu cử tri đi bỏ phiếu, lựa chọn ra 125 đại biểu Quốc hội hội khóa 7 nhiệm kỳ 2023-2028.

Hoạt động bỏ phiếu kết thúc vào lúc 15h chiều nay, để bắt đầu công tác kiểm phiếu ngay tại các điểm bầu cử. Kết quả sơ bộ của bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 7 dự kiến sẽ được công bố từ chiều tối nay đến ngày 24/7 trên các phương tiện truyền thông nhà nước và các nền tảng truyền thông của Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia.


Lượt xem: 2

Trả lời