Trung Quốc: Đầu tư nước ngoài giảm về số lượng, tăng về chất lượng

Cập nhật 21/9/2023, 06:09:19

Dù tổng đầu tư nước ngoài giảm, tuy nhiên, chất lượng sử dụng vốn đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc lại tăng lên.

Một cảng biển của Trung Quốc

Theo số liệu chính thức, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc đã giảm hơn 5% trong 8 tháng đầu năm, bất chấp nỗ lực tối đa của chính quyền trung ương để thu hút vốn nước ngoài.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, sự phục hồi chậm của nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19 là một phần nguyên dẫn đến sự sụt giảm của nền kinh tế nước này. Ước tính, từ tháng 1 đến tháng 7, tổng giá trị quy mô nền kinh tế của Trung Quốc, tính theo USD, đã giảm 9,8%.

Thông cáo chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết: “Đầu tư nước ngoài là một phản ứng thị trường và những biến động định kỳ là bình thường. Chúng ta cần xem xét cả quy mô và cơ cấu cũng như cả hiện tại và trong dài hạn”.

Mặc dù tổng đầu tư nước ngoài giảm nhưng chất lượng sử dụng vốn đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc lại tăng lên. Thực tế sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực sản xuất đã tăng 6,8% so với cùng kỳ từ tháng 1 đến tháng 8 và trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao tăng 19,7%.

Trung Quốc có hơn 33.000 công ty có vốn đầu tư nước ngoài mới được thành lập, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này phản ánh “niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với đầu tư dài hạn ở Trung Quốc”.

Bắc Kinh đã nhiều lần cam kết thu hút đầu tư nước ngoài để thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch, tuy nhiên, một số nhà đầu tư nước ngoài lại đang hướng tới khu vực Đông Nam Á.

Theo VTV


Lượt xem: 1

Trả lời