Dòng người di cư Honduras ùn ùn đổ về biên giới Mỹ – Mexico

Cập nhật 19/10/2018, 14:10:42

Dòng người di cư Honduras tìm mọi cách đến Mỹ bất chấp sự ngăn chặn của cảnh sát Mexico và lời cảnh báo đóng cửa biên giới phía Nam của ông Trump.

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 1

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 2

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 3

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 4

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 5

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 6

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 7

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 8

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 9

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 10

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 11

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 12

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 13

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 14

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 15

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 16

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 17

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 18

anh: dong nguoi di cu honduras un un do ve bien gioi my - mexico hinh 19

Theo VOV

Lượt xem: 16

Trả lời