Các nữ nghị sĩ chăm con nhỏ giữa Nghị viện châu Âu và LHQ

Cập nhật 25/9/2018, 17:09:17

Trên đất châu Âu và Mỹ, nhiều nữ nghị sĩ đã mang con nhỏ – những em bé bỉm sữa, tới bàn làm việc bên trong nghị viện.

anh: cac nu nghi si cham con nho giua nghi vien chau au va lhq hinh 1

anh: cac nu nghi si cham con nho giua nghi vien chau au va lhq hinh 2

anh: cac nu nghi si cham con nho giua nghi vien chau au va lhq hinh 3

anh: cac nu nghi si cham con nho giua nghi vien chau au va lhq hinh 4

anh: cac nu nghi si cham con nho giua nghi vien chau au va lhq hinh 5

anh: cac nu nghi si cham con nho giua nghi vien chau au va lhq hinh 6

anh: cac nu nghi si cham con nho giua nghi vien chau au va lhq hinh 7

anh: cac nu nghi si cham con nho giua nghi vien chau au va lhq hinh 8

anh: cac nu nghi si cham con nho giua nghi vien chau au va lhq hinh 9

anh: cac nu nghi si cham con nho giua nghi vien chau au va lhq hinh 10

anh: cac nu nghi si cham con nho giua nghi vien chau au va lhq hinh 11

anh: cac nu nghi si cham con nho giua nghi vien chau au va lhq hinh 12

anh: cac nu nghi si cham con nho giua nghi vien chau au va lhq hinh 13

anh: cac nu nghi si cham con nho giua nghi vien chau au va lhq hinh 14

anh: cac nu nghi si cham con nho giua nghi vien chau au va lhq hinh 15

anh: cac nu nghi si cham con nho giua nghi vien chau au va lhq hinh 16


Lượt xem: 15

Trả lời