Yêu cầu triển khai Công văn số 6296 ngày 17/8/2023 của Văn phòng Chính phủ

Cập nhật 28/8/2023, 10:08:52

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo của UBND tỉnh về triển khai Công văn số 6296 ngày 17/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị, đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo hoàn thành các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6296 ngày 17/8/2023 của Văn phòng Chính phủ;   các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh theo quy định./.


Lượt xem: 6

Trả lời