“Xung quanh công tác qui hoạch, đầu tư phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Gia Lai”

Cập nhật 21/9/2015, 14:09:22

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã qui hoạch chi tiết 11 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các địa phương. Qui hoạch thì đã nhiều năm rồi nhưng công tác đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, bất cập và hạn chế. Đặc biệt, nhiều cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang là những khu đất bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn về tài nguyên đất, trong khi đó nhiều người dân sinh sống xung quanh thiếu đất sản xuất. Đây cũng là vấn đề mà nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh quan tâm đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới cần có những chủ trương và giải pháp phù hợp, đúng đắn hơn trong công tác qui hoạch, đầu tư phát triển tại các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhiều cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang là khu đất bỏ hoang, gây lãnh phí rất lớn về tài nguyên đất.

Huyện Chưprông có hai cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Một cụm được qui hoạch tại trung tâm huyện và một cụm được qui hoạch tại xã Thăng Hưng. Dù đã qui hoạch hơn 7 năm nay nhưng tại cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở trung tâm huyện vẫn còn là bãi đất trống, còn tại cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở xã Thăng Hưng thì đầu tháng 4/2015 mới triển khai đầu tư xây dựng công trình thiết yếu nhất đó là hệ thống đường giao thông trong khu dự án với hơn 7 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí của trung ương l6 tỷ đồng, nguồn kinh phí còn lại là của huyện Chưprông. Còn các công trình thiết yếu khác như: Hệ thống điện, cấp nước, xử lý ô nhiễm môi trường chưa được đầu tư xây dựng… Việc thu hút nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp thì rất lạn chế. Đây là những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp này chưa thể đi vào hoạt động.

   Ông Từ Ngọc Thông- Phó Chủ tịch UBND huyện Chưprông nói: “Nguồn kinh phí của huyện hạn chế nên chưa có điều kiện để đầu tư đúng mức để xây dựng hạ tầng cơ sở tại cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Mong muốn tỉnh có cơ chế, chính sách đầu tư kinh phí hợp lý để phát triển hạ tầng tại các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”.

     Còn trên địa bàn huyện Chưpăh vào năm 2008 cũng được qui hoạch một cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại xã Ia Khươl nhưng cho đến nay mới chỉ đầu tư xây dựng một số công trình thiết yếu như: đường giao thông, điện thắp sáng và chỉ thu hút được 3 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Ngọc Quang- Phó Chủ tịch UBND huyện Chưpăh cho biết: “Nguyên nhân chậm phát triển tại cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện là do hạ tầng cơ sở chưa được đầu tư đồng bộ. Mặc dù huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng công tác thu hút đầu tư còn hạn chế. Thủ tục cấp giấy phép cho các doanh nghiệp thuê đất quá rườm rà nên nhiều doanh nghiệp không còn mặn mà nữa. Huyện mạnh dạn đề xuất với tỉnh là có cơ chế phân cấp, tạo quyền tự chủ cho huyện trong công tác đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở và xúc tiến đầu tư”.

       Một trường hợp khác đó là tại cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở xã Đăk DJRăng, huyện Mang Yang được qui hoạch trên diện tích 15ha, đã đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng một cách cơ bản nhưng cho cho đến nay chưa thu hút được doanh nghiệp nào vào hoạt động, các công trình đang “phơi trời”… Nhiều gia đình đã mượn đất tại đây để sản xuất… Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm phát triển tại cụm công nghiệp này là do công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư hạn chế.

        Hầu hết các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được qui hoạch trên những khu “đất vàng” tuy nhiên phát triển rất chậm, đang nằm trong tình trạng chung là chờ kinh phí đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng và “đói doanh nghiệp”, gây lãng phí rất lớn về tiềm năng, quĩ đất và nguồn kinh phí đã đầu tư. Cần có những cơ chế, chính sách phù hợp hơn mới giải quyết một cách căn bản tình trạng chậm phát triển, gây lãng phí tại các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

                                                                           

Hà Đức – R’Piên


Lượt xem: 124

Trả lời