Xã Ia Phí tích cực triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu

Cập nhật 28/11/2023, 16:11:48

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Ia Phí, huyện Chư Păh đang tích cực triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu để phục vụ sản xuất, đời sống của người dân.

Theo đó, trong hai năm 2022 và 2023, toàn xã triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các thôn, làng đặc biệt khó khăn với tổng nguồn vốn đầu tư trên 2,2 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai xã đã tích cực giải phóng mặt bằng, tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công trình. Những công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sẽ hoàn thành trong năm nay và công trình khởi công năm 2023 hoàn thành trong thời gian sớm nhất để đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất, đời sống người dân. Phấn đấu trong thời gian tới đường ô tô đến các thôn, làng trong xã được bê tông hóa hoặc nhựa hóa; 100% thôn, làng có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa./.

Nhâm Dung – R’Piên


Lượt xem: 14

Trả lời