Xã Chư Krey, huyện Kông Chro  phấn đấu xây dựng nông thôn mới.

Cập nhật 17/5/2018, 08:05:00

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, cùng với sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước, sự chung tay của chính quyền và nhân dân tại địa phương, đến nay xã Chư Krey, huyện Kông Chro đã đạt 10 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Xã Chư Krey, huyện Kông Chro có 6 làng với trên 3.500 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Bahnar. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước về xây dựng nông thôn mới, cùng sự đóng góp của bà con nhân dân, nhiều công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng. Hiện nay xã có trên 90% người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% số hộ sử dụng điện thắp sáng; tỷ lệ học sinh đến trường đạt trên 95%. Đến nay Chư Krey đã đạt được 10/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí nữa vào cuối năm 2018./.

Ngọc Ánh, Piên


Lượt xem: 38

Trả lời