Xã Biển Hồ, TP.Pleiku phấn đấu xây dựng 2/2 làng đạt chuẩn Nông thôn mới

Cập nhật 05/6/2020, 14:06:09

Cùng với việc nâng cao tiêu chí của xã Nông thôn mới (NTM), xã Biển Hồ, TP.Pleiku đang nỗ lực xây dựng 2/2 làng đạt chuẩn NTM theo Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  việc xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2019, làng Ia Nueng của xã Biển Hồ đã được công nhận đạt chuẩn làng NTM. Với những kết quả và kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng NTM ở làng Ia Nueng, năm 2020 này, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng làng Phung trở thành làng NTM. Hiện làng đạt 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, thu nhập, tổ chức sản xuất, y tế.Ngoài bố trí nguồn vốn hơn 2,6 tỉ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, đời sống, xã Biển Hồ còn phân công cán bộ, công chức của xã trực tiếp phụ trách, hướng dẫn bà con trong làng thực hiện các tiêu chí chưa đạt và tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt để đến cuối năm 2020 này, làng Phung đạt chuẩn nông thôn mới, qua đó gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương./.

Thiên Thanh, Huy Toàn


Lượt xem: 12

Trả lời