Vùng nguyên liệu mía phía Đông Gia Lai dự kiến sẽ thu hoạch xong vào ngày 30.4.2023

Cập nhật 28/2/2023, 16:02:28

Vùng nguyên liệu mía phía Đông Gia Lai dự kiến sẽ thu hoạch xong vào ngày 30.4.2023

Ông Nguyễn Hoàng Phước – Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê cho biết: Vùng nguyên liệu mía phía Đông của Nhà máy trong niên vụ 2022-2023 có tổng diện tích 25.000 ha, tập trung ở 4 địa phương gồm các huyện: Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê. Cho đến thời điểm này, Nhà máy đã tiến hành thu mua mía của bà con nông dân được hơn 15.000 ha. Với công suất chế biến của Nhà máy hiện 17.000 tấn mía cây/ngày thì dự kiến đến ngày 30.4 tới đây, toàn bộ diện tích mía vùng phía Đông của tỉnh sẽ thu hoạch xong. Với năng suất mía cây trung bình đạt 70 tấn/ha, sau khi trừ chi phí, bà con nông dân thu lời từ 20 đến 25 triệu đồng/1ha. Dự kiến đến năm 2030, Nhà máy Đường An Khê sẽ phát triển diện tích trồng mía toàn vùng phía Đông lên 30.000ha.

Đoàn Bình – Huy Toàn


Lượt xem: 6

Trả lời