Vang mãi bài ca độc lập

Cập nhật 02/9/2021, 07:09:58

Vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đã 76 năm trôi qua song thời khắc lịch sử đó vẫn vẹn nguyên ý nghĩa thời đại sâu sắc, mở ra thời kỳ mới của dân tộc ta trên con đường phát triển và vang vọng mãi trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam.

Bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và công bố trước toàn thể Nhân dân Việt Nam và thế giới là một văn bản, cơ sở pháp lý vững chắc, khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới. Là Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đã 76 năm trôi qua song Bản Tuyên ngôn độc lập ấy vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân, Nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết: “Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập xác định từ đây dân tộc của chúng ta đã bước sang một giai đoạn mới, chúng ta được tự do, độc lập và mỗi người dân Việt Nam được trở thành người dân của một đất nước tự do, độc lập, có chủ quyền. Đó là điều có ý nghĩa rất lớn đối với dân tộc Việt Nam. Việc thoát khỏi chế độ thực địa đó là điều có ý nghĩa rất là to lớn đối với lịch sử của một dân tộc. Và từ đây chúng ta thấy rằng tên, tuổi của quốc gia, dân tộc Việt Nam ngày càng được khẳng định, ngày càng lớn mạnh và ngày càng có vị thế trên trường quốc tế”.

Đối với mỗi người dân Việt Nam, bản Tuyên ngôn độc lập vẫn luôn sống mãi, không chỉ bởi giá trị lịch sử, giá trị pháp lí mà còn bởi giá trị nhân văn về quyền con người và quyền dân tộc. Và thời khắc lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập sẽ còn in đậm trong mãi tâm trí của mỗi người dân.

Ông Đoàn Châu Bảy, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku chia sẻ: “Nói chung ai cũng vui sướng, ai cũng phấn khởi khi nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập chứ không biết nói gì hơn. Hồi đó có Bác Hồ,có Đảng lãnh đạo nên người dân ai cũng tin tưởng vì ở dưới chế độ hà khắc của thực dân thì cuộc đời người ta khổ quá rồi cho nên được như thế thì ai cũng mừng, như một cái gì đó trong mỗi người rất là khí thế, phấn khởi”.

Cứ mỗi dịp đến ngày Quốc Khánh 2/9, trong trái tim mỗi người dân Việt Nam lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên luôn khắc sâu những lời Bác dạy; nguyện phát huy tinh thần, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ để chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Anh Đỗ Duy Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai thể hiện quyết tâm: “Đây là dịp để tuổi trẻ tỉnh Gia Lai nhìn lại chặng đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ nhưng hết sức vẻ vang với những chiến công oanh liệt của Đảng ta và Nhân dân ta; khơi dậy trong thế hệ trẻ hômnay niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước. Với phương châm: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” thì thế hệ trẻ hôm nay quyết tâm đem hết sức mình cống hiến cho quê hương, đất nước, kế tục truyền thống cách mạng của các thế hệ cha, anh đi trước viết tiếp trang sử mới trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp và góp phần tích cực để khống chế, đẩy lùi dịch Covd-19”.

Trong suốt 76 năm qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức; Việt Nam chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng 2 đế quốc xâm lược hùng mạnh để thống nhất đất nước và giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới. Và giờ đây, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc khách 2/9 và bài ca độc lập sẽ còn vang mãi và tiếp tục lan tỏa đến mỗi người dân Việt Nam để cùng chung tay, đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19, sớm đưa đất nước ta trở lại trạng thái bình thường mới nhằm xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn./.

Đức Hải, R’Piên,  CTV Đức Thành


Lượt xem: 18

Trả lời