Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy

Cập nhật 09/11/2023, 10:11:57

Sáng nay (9/11), tại Hội trường 19/5, TP. Pleiku, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy. Tham dự lớp tập huấn có gần 170 đồng chí là cán bộ, công chức làm nhiệm vụ văn phòng cấp ủy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các Ban cán sự đảng, đảng đoàn; Trường Chính trị tỉnh; Báo Gia Lai; văn phòng các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ văn phòng đảng ủy các xã, phường của thị xã An Khê và TP. Pleiku.

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 9 đến ngày 11/11), đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ văn phòng cấp ủy được báo cáo viên của Văn phòng Trung ương Đảng và Công an tỉnh Gia Lai truyền đạt 9 chuyên đề liên quan đến nghiệp vụ văn phòng cấp ủy. Cụ thể các chuyên đề gồm: Xây dựng chương trình công tác cấp ủy; Tổ chức phục vụ hội nghị của cấp ủy; Hệ thống các văn bản của Đảng; Biên soạn văn bản của Đảng; Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Công tác văn thư, lưu trữ; Ghi biên bản hội nghị; Công tác giải mật; Xây dựng và thẩm định đề án trình hội nghị cấp ủy; Thông tin phục vụ cấp ủy; Văn phòng cấp ủy với công tác kiểm tra việc thực hiện nghị quyết và chỉ thị của Đảng và chuyên đề Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư. Đồng thời, cùng nhau trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác, làm nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy.

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ, công chức văn phòng cấp ủy trong toàn tỉnh có thêm những kỹ năng, nghiệp vụ để phục vụ công tác chuyên môn nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, địa phương, đơn vị./.

Đức Hải – Viễn Khánh


Lượt xem: 5

Trả lời