Ủy ban MTTQVN huyện Kbang bàn giao 5 “Nhà tình nghĩa” và 2 “Nhà đại đoàn kết”

Cập nhật 19/5/2023, 09:05:59

Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Kbang vừa tổ chức lễ bàn giao 5 “Nhà tình nghĩa” và 2 “Nhà đại đoàn kết” cho 7 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tổng kinh phí xây dựng mỗi căn nhà từ 80 đến 165 triệu đồng. Trong đó Ngân hàng BIDV Gia Lai hỗ trợ mỗi căn nhà 50 triệu đồng; còn lại do Mặt trận cùng các đoàn thể ở địa phương hỗ trợ và gia đình đóng góp thêm. Riêng 2 căn “Nhà đại đoàn kết” được trao cho các gia đình ông Đinh Pduh (ở xã Đông) và bà Đinh Thị Blenh ( ở thị trấn Kbang). Tổng kinh phí xây dựng mỗi căn nhà 80 triệu đồng. Trong đó quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng, riêng hộ ông Đinh Pduh được quỹ “Thiện tâm” của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ thêm 25 triệu đồng.

CTV Hà Duyệt


Lượt xem: 5

Trả lời