UBND TP.Pleiku tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019

Cập nhật 10/12/2019, 18:12:17

Sáng ngày 10/12, UBND thành phố Pleiku tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Năm 2019, thành phố Pleiku thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 40.668 tỷ đồng, tăng 15,6 % so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện trên 7.977 tỷ đồng , tăng 9,14% so với cùng kỳ; thu ngân sách thành phố thực hiện trên 1.000 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả; thành phố đã được Thủ tướng chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; tình hình an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 như: Tập trung xây dựng các giải pháp kế hoạch cụ thể của từng ngành, lĩnh vực để triển khai  thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2020. Đẩy nhanh thực hiện và giải ngân các nguồn vốn và huy động nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền  các ngày lễ lớn của dân tộc, Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (Nhiệm kỳ 2020-2025); tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020…

CTV Phương Thảo – Bá Bính (Thành phố Pleiku)


Lượt xem: 66

Trả lời