UBND tỉnh yêu cầu triển khai Văn bản số 1472 ngày 09/3/2023 của Văn phòng Chính phủ

Cập nhật 14/3/2023, 09:03:41

Ngày 13/3/2023, UBND tỉnh Gia Lai có Văn bản số 547 về việc triển khai Văn bản số 1472 ngày 09/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh khẩn trương rà soát, sửa đổi các quyết định, văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú (lưu ý phải chứng minh thông tin cư trú trước khi xác nhận) khi thực hiện các TTHC, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên Cơ sở dữ liệu khác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu khác, thực hiện đúng các quy định tại Luật Cư trú và Nghị định số 104 ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

          Trên cơ sở công bố của Bộ, ngành, các sở, ban, ngành tỉnh chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi giải quyết của các cấp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC; đồng thời, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú (kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như: Sơ yếu lý lịch, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, …) theo Luật Cư trú và Nghị định số 104 năm 2022 của Chính phủ; hoàn thành trước ngày 20/3/2023./.


Lượt xem: 6

Trả lời