UBND tỉnh Gia Lai công bố Danh mục các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu

Cập nhật 14/9/2018, 21:09:44

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký quyết định công bố Danh mục các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh.

Theo đó, 4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh. Cụ thể đó là các danh mục: Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư; Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu. Trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, việc thẩm định phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây đựng dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Thu Thủy,  R’Piên


Lượt xem: 12

Trả lời