UBND tỉnh Gia Lai ban hành Chỉ thị số 07 Về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

Cập nhật 11/11/2022, 17:11:18

Ngày 11/11/2022, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Chỉ thị số 07 Về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm và thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng; bố trí lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra, canh gác tại khuôn viên trụ sở, cơ quan mình; đầu tư lắp đặt các thiết bị an ninh nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ tài sản của cơ quan, địa phương mình. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, tham mưu bố trí, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm; nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; tổ chức lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng; khẩn trương điều tra khám phá các vụ trộm cắp tài sản, xử lý nghiêm minh đối tượng tội phạm trước pháp luật; hướng dẫn và trực tiếp áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Các ngành hữu quan và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, làm tốt công tác tư vấn, đào tạo, giới thiệu việc làm cho lao động; tăng cường đảm bảo an ninh học đường; tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

BT Hà Đức


Lượt xem: 6

Trả lời