UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý thuốc BVTV, phân bón

Cập nhật 08/6/2014, 07:06:46

 

Thực hiện công văn số 3734 của Văn phòng Chính phủ về thực trạng và giải pháp quản lý thuốc BVTV nhập lậu, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu:

 

– Sở NNPTNT, Sở Công thương, Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép, buôn lậu, kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV nhập lậu; sản xuất, kinh doanh phân bón giả; xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm.

– Sở Thông tin và truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là nhân dân khu vực biên giới không tham gia, tiếp tay hoạt động vận chuyển trái phép, buôn lậu, buôn bán thuốc BVTV, phân bón giả.

– Sở NNPTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nông dân cách nhận biết thuốc BVTV nhập lậu, phân bón giả, cũng như cách sử dụng thuốc BVTV, phân bón an toàn và hiệu quả ./.

 

BT: Mỹ Tiến


Lượt xem: 44

Trả lời