UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn,  thương tích trẻ em

Cập nhật 05/3/2021, 14:03:28

 UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 262/UBND –KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Theo đó: UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các hội, đoàn thể triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là là phòng, ngừa trẻ em rơi, ngã tại các khu chung cư, nhà cao tầng; huy động các tổ chức đoàn thể và người dân phát hiện, cảnh báo, gia cố các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em. Cùng với đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát các quy định và thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học và các công trình xây dựng, khu vui chơi giải trí, khu chung cư, nhà cao tầng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền quản lý địa bàn, có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

BT Thúy Diện

 


Lượt xem: 18

Trả lời