UBMTTQVN tỉnh Gia lai tổng kết công tác năm 2014.

Cập nhật 12/2/2015, 07:02:23

Ngày 11/2/2015, Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai chương trình công tác năm 2015. Đồng chí Dương Văn Trang- Phó bí thư tỉnh ủy đã đến dự.

 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2014.

 

Trong năm qua, UBMTTQVN tỉnh Gia Lai đã nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động đã đề ra. Hệ thống mặt trận được củng cố, kiện toàn ngày càng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Hoạt động của Mặt trận ngày một hướng về cơ sở và khu dân cư.

 

Công tác tuyên truyền được đổi mới về hình thức và nội dung tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 

Bên cạnh đó, Mặt trận tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo và giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận đóng góp ý kiến đề ra phương hướng triển khai chương trình phối hợp hành động của UBMTTQVN tỉnh Gia Lai năm 2015./.

Ngọc Ánh-Minh Trí


Lượt xem: 65

Trả lời