Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh Gia Lai đạt 54,3%

Cập nhật 15/8/2022, 16:08:53

Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh Gia Lai đạt 54,3%.

Hiện nay, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh Gia Lai mới đạt 54,3%. Để đạt được 58,8% trở lên theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao trong năm 2022, Sở GD & ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường mầm non và tiểu học tích cực tham mưu các cấp, ngành, địa phương đầu tư về cơ sở vật chất nhằm đáp ứng các điều kiện tổ chức và nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022. Ngoài ra, đôn đốc các trường mầm non, tiểu học đã đăng ký kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2022 khẩn trương tiến hành rà soát, tự đánh giá, hoàn thiện các điều kiện theo tiêu chí, tiêu chuẩn, lập hồ sơ báo cáo tự đánh giá gửi về phòng GD&ĐT; đồng thời, rà soát các trường chuẩn đã đến thời gian công nhận lại, yêu cầu tự đánh giá theo quy định hiện hành./.

Thanh Vui – Huy Toàn


Lượt xem: 11

Trả lời