Tỷ lệ chế biến sâu cà phê của tỉnh mới chỉ chiếm 3-4% 

Cập nhật 16/4/2018, 16:04:03

Tăng tỷ lệ cà phê chế biến sâu là một trong những chủ trương đang được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm, ưu tiên kêu gọi thu hút đầu tư nhằm góp phần gia tăng giá trị kinh tế mang lại của cây trồng chủ lực của tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có gần 100 ngàn hecta cà phê, sản lượng đạt bình quân 200 ngàn tấn mỗi năm. Tuy nhiên hiện tại chủ yếu xuất thô, chiếm tỷ lệ từ 96-97%, còn lại tỷ lệ chế biến sâu chỉ mới đạt khoảng 3-4% tổng sản lượng cà phê nhân. Vì vậy giá trị kinh tế mang lại đạt rất thấp, thu nhập nông dân trồng cà phê bấp bênh, không ổn định. Toàn tỉnh hiện có trên 30 doanh nghiệp chế biến cà phê bột và cà phê hạt rang với sản lượng chế biến khoảng 6 ngàn đến 8 ngàn tấn/năm. Tuy nhiên quy mô các doanh nghiệp còn khá nhỏ, chưa tạo được chuỗi liên kết giá trị. Để khai thác tiềm năng, lợi thế đối với loại cây trồng chủ lực của tỉnh, Gia Lai đang rất các dự án đầu tư chế biến sâu, tiến tới xây dựng các thương hiệu cà phê Gia Lai, góp phần gia tăng giá trị kinh tế của hạt cà phê trên thị trường thế giới.

Hồng Uyên,Thanh Sáng


Lượt xem: 15

Trả lời