Từ thí điểm đến nhân rộng hoạt động sinh hoạt văn hóa ở cơ sở

Cập nhật 15/11/2017, 07:11:03

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh & Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng VHTT huyện Mang Yang vừa tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ bà con xã Đăk Djrăng – Đây là hoạt động thí điểm theo “mô hình điểm sinh hoạt văn hóa thôn, làng, xã” trong chương trình “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” và thực hiện tiêu chí về văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, con người… chương trình đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc phục vụ bà con. Bên cạnh các tiết mục múa, hát, đông đảo bà con xã  Đăk Djrăng còn được hòa chung tiếng cười qua vở kịch có chủ đề về xây dựng nông thôn mới. Không chỉ thích thú với những lời thoại  trong vở kịch, qua đây, bà con còn hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong chương trình xây dựng nông thôn mới…

Ông Vốt, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang cho biết: “Qua chương trình cũng muốn theo học hỏi anh em bà con để xây dựng cho xã mình thành xã văn hóa, làng mình là làng văn hóa”.

Việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa tại cơ sở như thế này không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, mà còn bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc và đặc biệt đây như là một buổi thực nghiệm về kỹ năng xây dựng một chương trình văn nghệ ở cơ sở để các địa phương tham khảo xây dựng…

Ông Nguyễn Ngọc Long, Phó GĐ Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh & Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết: “Thực tế mà nói thì chúng tôi là những con người thường xuyên đi cơ sở thì ở cơ sở cũng còn nhiều khó khăn đặc biệt là đời sống văn hóa. Trên cơ sở đó để giúp cho bà con kể cả cấp quản lý, chúng ta cần nhận thức được rằng văn hóa là lĩnh vực rất quan trọng nên cần tổ chức những chương trình như thế này”.

Việc tạo địa điểm sinh hoạt cũng như tổ chức các hoạt động văn hoá phục vụ người dân ở cơ sở sẽ khơi dậy và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc…/.

Linh Chi, Ksor  Tuối


Lượt xem: 18

Trả lời