Từ năm 2022 đến năm 2024, Gia Lai sẽ đầu tư, hoàn thiện Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

Cập nhật 26/8/2022, 15:08:45

Việc xây dựng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh nhằm quản lý tập trung các đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện thông tin cơ sở khác trên địa bàn.

Với mục tiêu phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại, đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã và đồng bộ với Hệ thống thông tin nguồn Trung ương; từ năm 2022 đến năm 2024, tỉnh Gia Lai sẽ đầu tư, hoàn thiện Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh để quản lý tập trung và cung cấp thông tin thiết yếu cho hệ thống thông tin cơ sở của toàn tỉnh; và đến năm 2025, 100% các sở, ngành, địa phương của tỉnh sẽ cung cấp thông tin thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý trên Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh. Thực tế cho thấy khi mà hiện nay, hệ thống các đài truyền thanh cấp xã đang sử dụng là hệ thống đài truyền thanh có dây và không dây FM nên không đáp ứng được yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.Do vậy, để triển khai xây dựng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh đạt hiệu quả, trước hết phải đầu tư chuyển đổi toàn bộ hệ thống đài truyền thanh cấp xã sang sử dụng hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông./.

Mỹ Tiến – R’Piên


Lượt xem:

Trả lời