Từ năm 2017 đến nay tỉnh Gia Lai tổ chức gần 1.000 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Cập nhật 16/11/2022, 15:11:32

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai thường xuyên, chú trọng và đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng.

Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, đã tổ chức gần 1.000 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng… tại các thôn, làng với gần 70.000 lượt người tham gia; ký cam kết an toàn lửa rừng với trên 70.000 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sống gần rừng; phát 55.500 tờ rơi song ngữ: Kinh – Bahnar, Kinh – Jrai, 97.500 tranh tuyên truyền về PCCCR các loại. Đồng thời, tổ chức trên 1.800 đợt vận động, tuyên truyền, họp dân về kế hoạch thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển đổi cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng với gần 111.000 lượt người tham dự. Qua đó, đã từng bước nâng cao ý thức và nhận thức của người dân, góp phần cùng với các cấp, ngành, địa phương và đơn vị chủ rừng thực hiện tốt  công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; hạn chế tình trạng xâm hại đến tài nguyên rừng xảy ra trên địa bàn./.

 Đức Hải


Lượt xem: 3

Trả lời