Từ năm 2017 đến năm 2021, Gia Lai trồng 30.923 ha rừng

Cập nhật 26/8/2022, 16:08:05

Gia Lai đã và đang triển khai nhiều giải pháp để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2017 đến năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn về kinh phí, đặc biệt là nguồn kinh phí hỗ trợ trồng rừng từ Trung ương để thực hiện Quyết định 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chưa được phân bổ nhưng tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để trồng được 30.923 ha rừng, trong đó có 12 dự án trồng rừng sản xuất, vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2022, Gia Lai phấn đấu trồng 8.000 ha, trong đó trồng rừng tập trung 6.700 ha, trồng cây phân tán 1.300 ha. Tính đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 646.992 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên 478.791 ha, rừng trồng 153.937 ha, rừng trồng chưa thành rừng 14.263 ha. Để triển khai hiệu quả công tác trồng rừng, tỉnh Gia Lai rất cần phân bổ kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ trồng rừng thuộc ngân sách nhà nước từ Trung ương và cần sự tham gia tích cực hơn nữa của doanh nghiệp và người dân trong công tác trồng rừng. Tỉnh sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến gỗ rừng trồng, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế từ trồng rừng./.

Mỹ Tiến – R’Piên


Lượt xem: 1

Trả lời