Trường THPT Phan Bội Châu hội nghị cán bộ – viên chức năm học 2015-2016

Cập nhật 21/9/2015, 13:09:53

 Để thực hiện tốt công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng học tập cho gần 1700 học sinh ở 3 khối lớp, tại Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2015-2016 Trường THPT Phan Bội Châu, thành phố PLeiku đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng và những chỉ tiêu, nhiệm vụ cần tập trung ngay từ đầu năm học mới.  

Trước những khó khăn và thách thức về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới được nhà trường nêu rõ là các tổ chuyên môn phải đầu tư sâu về phương pháp giảng dạy cho từng bộ môn, tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét trong phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua 6 năm chuyển đổi loại hình sang trường công lập, nhà trường đã có chuyển biến đáng kể về công tác tuyển sinh đầu vào. Đây là một thuận lợi rất cơ bản cho công tác nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Với kết quả 91,5% học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm học 2014-2015, trường tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ học sinh khối 12 đậu tốt nghiệp và tiếp tục duy trì, phát triển tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện và học sinh tiên tiến đạt 48% trong năm học 2015-2016./.

 

Kim Châu -Piên


Lượt xem: 50

Trả lời