Trường Chính trị tỉnh tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 4.

Cập nhật 19/4/2016, 13:04:25

Sáng 19/4, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 4.

Tham gia khóa học có 41 học viên, hiện là cán bộ lãnh đạo các huyện, thị; xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong vòng 1 tuần, các học viên nghiên cứu 7 chuyên đề về: Đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; học tập tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách phát triển kinh tế; chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ…Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được  trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lí luận, thực tiễn và một số kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao trách nhiệm , năng lực lãnh đạo, quản lý trước yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương.

 

 

                                                                                                                 

Thúy Diện – Huy Toàn


Lượt xem: 39

Trả lời