Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh số cho vay thuộc chính sách tín dụng phục vụ công tác giảm nghèo bền vững đạt hơn 1.049 tỷ đồng

Cập nhật 11/7/2018, 16:07:20

Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh số cho vay thuộc chính sách tín dụng phục vụ công tác giảm nghèo bền vững ở tỉnh Gia Lai đạt hơn 1.049 tỷ đồng.

Theo đó, đã có 35.762 lượt hộ vay, gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các nhóm đối tượng khác vay để phục vụ công tác đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế, giải quyết việc làm và xây dựng các công trình nước sạch, đảm bảo môi trường… Được biết, hiện tổng dư nợ cho vay để phục vụ công tác xóa đói giảm nghèo tại hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt hơn 4.124 tỷ đồng. Nhìn chung, các hộ được hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, tổ chức sản xuất có hiệu quả, đời sống ngày càng được cải thiện, trả nợ gốc và lãi đúng hạn cho ngân hàng. Việc triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với hộ nghèo sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo trong năm 2018 ở tỉnh là ít nhất 3%./.

Hà Đức, Huy Toàn


Lượt xem: 27

Trả lời