Triển khai xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu.

Cập nhật 13/7/2018, 09:07:16

Thực hiện Chỉ thị số 12 của Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, hiện nay các địa phương đã, đang xây dựng các phương án quy hoạch, rà soát đánh giá đúng thực trạng, giải pháp lồng ghép với Chương trình xây dựng nông thôn mới, bố trí các nguồn lực triển khai đạt hiệu quả, theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Gia Lai phấn đấu trong năm 2018, mỗi địa phương có 1 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Sau đây là ghi nhận quá trình, tiến độ thực hiện tại 2 làng người Ba Na ở huyện Kông Chro và Đak Pơ.

Làng Hle Hlang, xã Yang Trung được huyện Kông Chro chọn làm điểm xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu. Để chương trình đạt được tiến độ, yêu cầu đề ra, thời điểm này, cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương đang tập trung hoàn thiện quy hoạch, thi công các tuyến đường để chuẩn bị cho việc di dời nhà cửa. Điều đáng mừng là không chỉ đồng thuận với chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con làng Hle Hlang còn tham gia hiến đất để xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Đinh Văn M Lơn – Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro cho biết: “Qua tuyên truyền, vận động thì hầu hết các hộ dân chúng tôi đã đồng ý hiến đất làm đường. Chúng tôi ra vị trí mới theo quy hoạch, mong Nhà nước hỗ trợ hoặc có cách nào đó giúp bà con trong làng làm ăn phát triển”.

Ông Đinh Khoanh – Phó Bí thư Đảng ủy xã Yang Trung, huyện Kông Chro cũng nói: “Công tác triển khai xây dựng làng kiểu mẫu thì cũng thuận lợi.  Hiện tại chỉ còn có 7 hộ thiếu kinh phí chỉnh trang nhà cửa và thực hiện di dời, chúng tôi xuống vận động để thực hiện chương trình này. Chúng tôi xem xét và cũng đã đề xuất Thường trực Huyện ủy bàn về chủ trương này sẽ lấy nguồn quỹ vì người nghèo của huyện để hỗ trợ sắp tới trong quá trình di dời nhà cho bà con”.
Đak Pơ là huyện điểm được UBND tỉnh chọn để phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020. Trong năm nay và 2 năm tới, bên cạnh việc duy trì và nâng cao các tiêu chí ở 4 xã đã đạt chuẩn, huyện sẽ phải nỗ lực giúp 3 xã còn lại, gồm: Yang Bắc, Ya Hội và An Thành về đích nông thôn mới. Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt trong năm nay, huyện sẽ tập trung nguồn lực để xây dựng làng Yun, xã Yang Bắc trở thành làng nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng đồng bào DTTS theo chỉ đạo chung của tỉnh.
Ông Võ Viết Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cho biết: “Với hơn 90% dân số là người Ba Na,  chúng tôi sẽ hỗ trợ các mô hình để bà con vươn lên. Theo kế hoạch, sau khi có vốn phân bổ chúng tôi sẽ hỗ trợ bà con thực hiện các công trình vệ sinh và đầu tư sản xuất”.

Theo quy hoạch, tất cả các ngôi nhà ở làng Hle Hlang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro và làng Yun, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ sau khi sắp xếp lại đều quay mặt ra đường. Các khu vệ sinh, vườn, chuồng trại… sẽ được bố trí phía sau nhà, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, hình thành khu dân cư kiểu mẫu, giúp bà con ổn định sinh kế bền vững./.

Ngọc Ánh, Minh Trung


Lượt xem: 87

Trả lời