Triển khai thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 15/8/2022, 15:08:14

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đến hết năm 2025 toàn tỉnh sẽ trồng 40 triệu cây xanh. Trong đó hoàn thành nhiệm vụ trồng mới thành công 8 triệu cây xanh phân tán, tương đương 8.000 ha (bình quân 1,6 triệu cây xanh/năm) và trồng 32.000 ha rừng trồng tập trung, tương đương 32 triệu cây xanh (bình quân 6.400 ha/năm, tương đương 6,4 triệu cây xanh/năm) trong rừng phòng hộ, sản xuất trên địa bàn tỉnh. Quan tâm trồng cây xanh trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, ở cả khu vực đô thị và nông thôn nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, góp phần xây dựng nông thôn xanh- sạch-đẹp và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Trước đó, từ năm 2017 đến năm 2021, từ các nguồn vốn của địa phương, hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, cả tỉnh đã trồng được hơn 05 triệu cây xanh (tương đương hơn 5.039 ha)./.

Mỹ Tiến, R’Piên


Lượt xem: 6

Trả lời