Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

Cập nhật 14/11/2022, 16:11:23

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 2604/KH-UBND về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề của tháng hành động năm nay là “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Thời gian từ ngày 15/11 đến 15/12/2022. Theo đó, Lễ phát động Tháng hành động về Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, dự kiến diễn ra vào ngày 15/11/2022 tại TP. Pleiku. Đối với cấp huyện, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, UBND các huyện, thị xã, tổ chức sẽ phát động Tháng hành động, đồng thời tập trung triển khai các hoạt động như: tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2022; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới; Tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2022 nói riêng./.

Trương Trang – R’Piên


Lượt xem: 5

Trả lời