Triển khai nhiệm vụ liên quan đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Cập nhật 16/11/2022, 10:11:12

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp vừa có văn bản đề nghị: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong thực thi nhiệm vụ.

Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn, thời hiệu; xác định đúng thẩm quyền và hình thức xử phạt; tổ chức thi hành quyết định nghiêm túc, triệt để. Đối với các vụ việc không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt thì cơ quan, người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc kịp thời hoàn thiện hồ sơ chuyển ngay đến người có thẩm quyền giải quyết. Đối với những vụ việc xử lý vi phạm hành chính phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, cơ quan, người có thẩm quyền cần chủ động trao đổi, thống nhất với các cơ quan có liên quan để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật./.

     Hà Đức


Lượt xem: 1

Trả lời