Triển khai Đề án hỗ trợ thôn, làng tại các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 09/12/2019, 10:12:42

Thực theo Quyết định 1385 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2019 – 2020, Gia Lai phấn đấu đến năm 2020 có 21/41 thôn, làng thuộc 6 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới theo đề án này.

Theo đó, mục tiêu của Đề án là nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống về vật chất, tinh thần cho người dân tại các thôn, làng của các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Cụ thể năm 2018 đã có 1 làng thuộc xã Ia Nan, huyện Đức Cơ đạt chuẩn nông thôn mới và đã được UBND huyện Đức  Cơ công nhận.  Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án hộ trợ thôn, làng tại các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới, tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2020 có 20 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới thuộc 3 huyện Ia Grai, Chư Prông và huyện Đức Cơ./.

Lệ Xuân, Minh Trung


Lượt xem: 36

Trả lời