Triển khai các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2014

Cập nhật 26/5/2014, 10:05:08

Để triển khai tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2014 với chủ đề “Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”,  UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số công tác sau:

 

  • Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 52 ngày 18/4/2013 của Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới và Quyết định số 178 ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013-2020; đánh giá, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách và sử dụng các nguồn lực dành cho trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em ở vùng sâu vùng xa, trẻ em DTTS và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
  • Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các hoạt động thiết thực về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình mới, tập trung vào chủ đề “Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em” trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2014 với một số hoạt động trọng tâm như: Công tác truyền thông, vận động xã hội; Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi và mùa hè an toàn, lành mạnh.
  • Giao Ban bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh (cơ quan thường trực Sở LĐTBXH) có trách nhiệm: chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các hội, đoàn thể của tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết và hướng dẫn tổ chức triển khai tốt Tháng hành động vì trẻ em năm 2014 trên địa bàn tỉnh theo nội dung chủ đề ./.

BT: Mỹ Tiến


Lượt xem: 49

Trả lời