Trên 9 ngàn học sinh lựa chọn học nghề sau khi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2019-2021

Cập nhật 27/10/2022, 09:10:52

Từ năm 2019 đến năm 2021, toàn tỉnh Gia Lai có trên 9 ngàn học sinh lớp 12 lựa chọn học các trường cao đẳng và trung cấp nghề sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chiếm 25% số học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong giai đoạn này.

Trong đó, năm học 2019 – 2020 có gần 3.600 học sinh và năm học 2021 – 2022 có  gần 6 ngàn học sinh. Đây là kết quả của việc thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông” trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2025 (gọi tắt là Đề án 552).

Việc triển khai Đề án 522 có ý nghĩa thiết thực, thể hiện rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, giúp tháo gỡ khó khăn cho địa phương trước thực trạng thừa thầy, thiếu thợ nên tỉnh đã tích cực triển khai với nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả, thúc đẩy công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, phân luồng tại địa phương, được phụ huynh và nhân dân đồng tình, ủng hộ./.

 Quốc Linh, Duy Linh


Lượt xem: 5

Trả lời