Trên 373 tỷ đồng đầu tư cho năm học mới 2022 – 2023

Cập nhật 15/8/2022, 09:08:31

Để chuẩn bị cho năm học mới 2022 – 2023, toàn ngành GD – ĐT Gia Lai đã được đầu tư trên 373 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa phòng học, các phòng chức năng và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

Trong năm học tới, toàn tỉnh có 346 phòng học, 110 phòng chức năng, 09 phòng Y tế, 09 phòng thư viện được xây mới. Cùng với đó là 747 phòng học, 59 phòng chức năng được đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp. Tổng kinh phí thực hiện việc sửa chữa, xây mới các hạng mục này là gần 200 tỷ đồng. Số tiền trên 170 tỷ đồng còn lại được dùng để mua sắm trang thiết bị dạy học chuẩn bị cho năm học năm học 2022-2023. Ngoài ra, Sở GD& ĐT cũng đã mua sắm thiết bị cho các trường Trung học phổ thông trực thuộc với tổng kinh phí là 56 tỷ đồng.

Được biết, năm học 2022 – 2023, số phòng học cho lớp 1, lớp 2, lớp 3 được các địa phương trong tỉnh đầu tư và sắp xếp đảm bảo 01 lớp/phòng để học 02 buổi/ngày theo yêu cầu của Chương trình GDPT 2018./.

 Quốc Linh, R’ Piên


Lượt xem: 9

Trả lời